th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht Twitter search print pdf mail linkedin google-plus Facebook arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram pinterest skype vimeo snapchat
news.wko.at
Mein WKO

Zhodnoťte aj podporu v oblasti starostlivosti

Robert Pozdena považuje prijatú reformu starostlivosti za "dobrý krok, ale len polovicu úspechu". Lebo: 24-hodinová starostlivosť tiež naliehavo potrebuje finančnú podporu.

Robert Pozdena Portrait
© David Schreiber

Čoraz viac postihnutých ľudí si už nemôže dovoliť starostlivosť a s ťažkým srdcom sa jej musia zriecť. Dotáciu na 24-hodinovú starostlivosť, ktorá bola zavedená v roku 2007 a odvtedy nebola zvýšená, je naliehavo potrebné prispôsobiť inflácii," hovorí predseda pracovníkov osobnej starostlivosti vo WKNÖ spolkovej vláde. Konkrétne by to znamenalo zvýšenie z 550 na 700 eur. "V dôsledku inflácie došlo doteraz k poklesu hodnoty o 27 percent - a táto strata sa v súčasnosti rýchlo zrýchľuje," hovorí Pozdena. Dotácia je dostupná pre osoby, ktorých sa týka príspevok na starostlivosť 3. stupňa a ktorých čistý príjem je nižší ako 2 500 eur, ak využívajú 24-hodinovú starostlivosť. Okrem toho Pozdena poukazuje na príklad Vorarlberska, kde je za určitých kritérií k dispozícii dodatočné financovanie až do výšky 600 EUR. "Pre mňa je to príklad pre celé Rakúsko. Rozhodnutie o starostlivosti vo vlastnom dome alebo v lôžkovom zariadení nesmie závisieť od toho, v ktorej spolkovej krajine človek žije."

Das könnte Sie auch interessieren